Annons

Stora förändringar väntar besöksnäringen

zoom Anders Johansson
Anders Johansson
Det kommer att ta flera år innan besöksnäringen återhämtar sig. Utbudet av hotell och restauranger måste minska eftersom en svag efterfrågan inte räcker till för alla.
Annons

Besöksnäringen påverkas mest av alla näringar av Covid-19. Det är i princip lika illa för besöksnäringen överallt i världen. Det kommer att ta 12 till 18 månader eller längre innan det går att resa ungefär som vanligt igen. För besöksnäringen finns det ingen snabb lösning i sikte. Bara för att det kommer att gå att resa betyder det inte att människor vill resa i samma utsträckning som tidigare. Många kommer att vara försiktigare och kommer att ha ändrat sitt resmönster och sitt beteende. De flesta räknar med att det kommer fler virus eller något annat som kan drabba den egna hälsan de närmaste tio åren och därför ställs nya krav på hygien och säkerhet på alla delar i resan.

Nödvändigt att hotell och restauranger försvinner

Enligt en rapport som analysföretaget HUI har gjort på uppdrag av Visita riskerar uppemot 9000 företag inom besöksnäringen i Sverige att försvinna. Huvudskälet är att förlusterna, som uppstår på grund av får låga intäkter och för höga kostnader, gör slut på företagens likviditet. Många menar att om företagen får ekonomiskt stöd kan de räddas. Det är en förenklad bild som kommuniceras utifrån att allt snabbt blir som vanligt igen. Blir krisen långvarig finns det ingen möjlighet att rädda alla företag. Många signaler pekar dessvärre på att krisen för besöksnäringen blir långvarig. Ett exempel är att SAS idag har varslat hälften av sina anställda för att SAS ledning inte ser att det blir som vanligt igen förrän om flera år.

För att förstå vad som händer och hur möjligheterna ser ut framöver är grunderna i ekonomisk teori om utbud och efterfrågan väsentlig kunskap. Förenklat råder just nu obalans mellan utbud och efterfrågan. Det finns helt enkelt för många hotellrum och restauranger i förhållande till antal potentiella gäster.

Besöksnäringen tenderar att angripa problemet från ett håll – intäkterna är för låga. Problemet kan dock angripas från två håll. Antingen minska utbudet eller öka efterfrågan. Sannolikt är en kombination bästa lösningen. Detta innebär i brutal klartext att det är bra att 9000 företag försvinner eller i vart fall att väldigt många företag försvinner. Detta minskar utbudet och gör det lättare för kvarvarande företag att öka sina intäkter. Gästerna sprids ut på färre hotell och restauranger vilket gör att de företag som finns kvar får större möjlighet att överleva. Om inte utbudet minskar kommer alla företag att ha det väldigt tufft i många år och risken är då att ännu fler företag försvinner.

Tänk nytt för att attrahera

Den andra delen av ekvationen är att öka efterfrågan. Det kommer att ta tid och kräva nya sätt att arbeta. Fyra P är en bra början till att tänka nytt i strukturerad form. Produkt, Plats, Pris och Påverkan. Nedan kommer några idéer om vad som skulle kunna behöva göras inom varje P för att lyckas öka intäkterna.

Produkt

Fundera på vad som är själva kärnprodukten. Övernattning är ett komplement till en reseanledning så här är det viktigt att förstå vilka reseanledningar det finns nu. Affärsresandet, möten, stora evenemang är mer eller mindre borta. Hoppet står till semester och avkoppling. Hotellen behöver därför anpassa sitt produktutbud till det ”nya” resandet.

Många restauranger sålde upplevelser. Nu är många tillbaka på kärnprodukten ”att få mat i magen och bli mätt” vilket syns tydligt på omställningen till avhämtning eller leverans av färdiga eller halvfärdiga måltider. Upplevelsen fick i vart fall tillfälligt minskad betydelse på grund av social distansering.

För att överleva måste hela besöksnäringen skapa nya produkter som efterfrågas av gäster som har ändrat sitt beteende. Gästen vill inte längre ha samma gamla produkter. Kreativiteten inom besöksnäringen har redan vaknat till liv. Nu handlar det om att fortsätta på det spåret.

Pris

Besöksnäringen har länge haft en övertro på att kunna styra efterfrågan med priset. Priserna på hotellrum har aldrig varit så låga som nu och ändå är det inte fullt. Prissänkningar just nu är att ge bort pengar och det har branschen inte råd med. Håll uppe priset och säkerställ istället att gästen får den produkt och service som utlovats.

I sommar kan svensken välja mellan att stanna hemma i sitt eget hus/sin lägenhet eller att göra en resa inom landet. Svensken kommer att spendera pengarna som skulle använts till semester utomlands till semester i Sverige. Svensken är inte ute efter att det ska vara billigt utan snarare att det ska vara bra samt säkert kring hygien och hälsa.

Påverkan

Det finns en mängd sätt att nå den potentiella gästen, t.ex. via sociala media, närvaro på Google, bearbetning av tidigare gäster, etc. Den potentiella gästen har sannolikt tillbringat någon tid på Facebook, Instagram och andra sociala media under inlåsningen hemma. Många drömmer säkert om att kunna komma ut och uppleva något annat än hemmets lugna vrå. Kreativitet i hur besöksnäringen presenterar sig ökar uppmärksamheten.

Plats

Här handlar det om hur produkten distribueras. Många gäster kommer att vilja veta vilka åtgärder hotell och restauranger har vidtagit för att minimera spridningsrisken och kommer då att besöka företagets egen webbplats. Utmaningen är att få gästen att göra bokningen direkt, men chansen har ökat om gästen redan besöker webbplatsen. Direktbokning är lika viktigt för både hotell och restauranger. Restauranger kommer att ha tre tydliga säljkanaler. Ät måltiden på plats, hämta måltiden eller få den levererad. De som blir bra på alla tre kommer att ha en lysande framtid.

Minskat utbud nödvändigt när efterfrågan är svag

Slutsatsen är att lösningen för besöksnäringen är att många hotell och restauranger måste försvinna för att minska utbudet samt att en förnyad produkt till rätt pris förmedlad digitalt och i sociala medier samt bokad/beställd direkt ökar efterfrågan och intäkterna för de företag som finns kvar.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Många spelare har kommit tillbaka

Många spelare har kommit tillbaka

Efter pandemin har de spelande gästerna hittat tillbaka till Vegas och antalet nya spelare har ökat markant. I år har ungefär 30 000 nya spelare registrerat sig hittills och störst är ökningen bland 18–30-åringarna...

Nyheter