Annons

Har du rätt titel?

Rätt titel betyder mer än man tror både för möjligheterna att lyckas i jobbet och för löneutvecklingen.
Annons

För den som inte arbetar i hotellbranschen är alla befattningar och titlar i ett hotell aningen förvirrande. Rätt titel är bra för alla. Här är ett försök att reda ut begreppen.

Låt oss börja i toppen av den traditionella pyramiden och där finns chefen för hotellet. Enklast vore det om chefen helt enkelt hade titeln ”Hotellchef” och detta är den titel som de flesta som inte arbetar i branschen uppfattar som chefen för hotellet. Chefen för hotellet visar sig dock ha många andra titlar. Det kan vara ”Ägaren” som inte har någon titel annat än ägaren och inte heller direkt skyltar med detta. Det kan vara en ”VD” som är registrerad hos Bolagsverket som VD i det bolag som driver hotellet. I en hotellkedja kan chefen vara ”Platschef” och är då ansvarig för hotellet, men inte lika beslutsmässig som en ägare eller VD. Internationellt kallas chefen för ett hotell för ”General Manager” och detta översätts kanske bäst till ”Hotelldirektör” på svenska. Om vi i Sveriges hotellvärld ska följa den internationella hotellvärlden så ska chefen för ett hotell ha titeln ”General Manager”. Då vet alla i hotellvärlden att detta är chefen för hotellet och med det följer befogenheter att fatta beslut som rör gästernas välbefinnande samt allt som har med driften av hotellet att göra. Om det ska finnas en svensk titel är den korrekta översättningen ”Hotellchef” som ofta felaktigt översätts till Hotel Manager som inte alls har samma tyngd internationellt. Lön och villkor sätts utifrån hotellets storlek och stjärnklassificering. General Manager rapporterar till regionchef i en hotellkedja eller till VD i en kedja av fristående hotell eller till ägaren i ett fristående hotell.

Nästa steg i organisationspyramiden är chefer för respektive avdelning. I ett normalstort hotell finns det vanligtvis receptionschef, husfru, restaurangchef, kökschef, fastighetschef, marknadschef, försäljningschef, revenue manager och ekonomichef. På titlarna förstår alla vilken avdelning personen är ansvarig för. Klart och tydligt på svenska. Förvirringen uppstår när hotellen ska översätta titlarna till engelska. Här är korrekta översättningar.

 • Receptionschef = Front Office Manager
 • Husfru = Housekeeping Manager
 • Restaurangchef = Restaurant Manager
 • Kökschef = Head Chef
 • Fastighetschef = Chief Engineer
 • Marknadschef = Marketing Manager
 • Försäljningschef = Sales Manager
 • Revenue Manager = Revenue Manager
 • Ekonomichef = Accounting Manager

På stora hotell kan avdelningarna rapportera till chefer som är ansvariga för flera avdelningar.

 • Rooms Division Manager är chef över receptionschef, husfru och fastighetschef (här kan det även finnas spa)
 • Food & Beverage Manager är chef över restaurangchef och kökschef ofta för flera restauranger och även möten och bankett
 • Commercial Manager är chef över marknadschef, försäljningschef och revenue manager (även bokning)

För karriären finns det även flera olika nivåer i varje avdelning från enklaste befattningen till toppen. De flesta chefspositioner följer ungefär följande titlar:

 • Assistant (lite mer ansvar än vanlig anställd)
 • Manager (chef över avdelningen eller flera avdelningar)
 • Director (chef över avdelningen eller avdelningar i flera hotell)

Rätt titel underlättar allt från karriären och förväntad lön till tydlighet i organisationen och tydlighet mot gästen.